Planificació i gestió ambiental

La planificació i gestió ambiental del territori és indispensable per assegurar el desenvolupament sostenible de qualsevol activitat o projecte.

Per dur a terme aquesta tasca, ECAFIR, S.L. aporta un ampli coneixement de l’entorn (medi físic, natural i socioeconòmic) especialment en aquells aspectes més rellevants i amb un grau de protecció dels seus valors naturals més elevat (espècies de fauna i flora protegides, elements del patrimoni arqueològic i arquitectònic, recursos naturals, infraestructures, formacions geològiques d’interès, etc). Amb aquests coneixements, adquirits durant més de 30 anys d’experiència, aconseguim compaginar el progrés i la preservació d’aquests valors.

En aquest àmbit, ECAFIR, S.L. realitza estudis i projectes de:

Gestió d'espais naturals

Gestió d’espais naturals

Estudis de fauna i vegetació

Estudis de fauna i vegetació

Gestió forestal

Gestió forestal

Gestió hidrològica

Gestió hidrològica

Gestió cinegètica i piscícola

Gestió cinegètica i piscícola