Impacte ambiental

Analitzar i conèixer els efectes de les activitats o noves infraestructures i instal·lacions per endavant és imprescindible per a garantir la compatibilitat del desenvolupament humà amb la preservació del medi i el benestar de les persones.

Aquesta anàlisi es realitza en totes les fases de desenvolupament del projecte -disseny, execució i explotació- amb l’objectiu d’eliminar aquells efectes que son evitables i minimitzar o corregir aquells altres que són inevitables, però que s’han de mitigar fins a aconseguir que siguin compatibles amb la preservació dels valors naturals i compleixin la normativa vigent. Des d’ECAFIR, S.L. aportem una visió holística d’aquesta anàlisi gràcies a la nostra experiència en totes les fases del projecte.

ECAFIR, S.L. realitza estudis en els següents àmbits:

Avaluació d’impacte ambiental (projectes)

Estudis d’impacte i integració paisatgística

Avaluació ambiental estratègica (plans i programes)

Legalització d’activitats

Estudis sònics i d’impacte acústic