Enginyeria ambiental

Dins el camp de l’enginyeria ambiental, ECAFIR, S.L. realitza un ampli ventall de projectes relacionats amb la preservació de l’entorn, la recuperació d’espais degradats, la integració ambiental d’infraestructures, el tractaments de residus, la correcció d’impactes acústics o paisatgístics… i també aquells destinats a un ús social del medi, tant natural (itineraris, parcs de natura i fauna, etc) com urbà (enjardinament i espais públics).

El valor afegit que ECAFIR, S.L. aporta als seus projectes, és una visió integradora completa de tots els aspectes ambientals, ja que es desenvolupen mitjançant un equip multidisciplinar i col·laboradors especialistes en diferents àmbits.

ECAFIR, S.L. realitza projectes en els següents àmbits:

Plans de prevenció d'incendis forestals i d'autoprotecció

Plans de prevenció d’incendis forestals i d’autoprotecció

Projectes de restauració paisatgística i hidrològico-forestal

Projectes de restauració paisatgística i hidrològico-forestal

Restauració d'activitats extractives i abocadors

Restauració d’activitats extractives i abocadors

Paisatgisme i jardineria

Projectes de mesures correctores

Projectes de mesures correctores