INICI

Treballem per fer possible el vostre projecte.
Desenvolupem projectes d’enginyeria ambiental i redactem estudis diversos relacionats amb el medi natural, agro-forestal, urbà i socio-econòmic.

Més de 30 anys aportant experiència a empreses i administracions.
Us assessorem per aconseguir les millors solucions tècniques i d’integració ambiental, redactem els estudis i projectes, fem la tramitació i seguiment, i dirigim l’execució dels treballs.

Utilitzem les darreres tecnologies.
Elaborem cartografia de detall mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica, tractament i gestió de dades, tractament d’imatges, etc.