Altres serveis

Com a conseqüència de l’extensa experiència d’ECAFIR, S.L. compatibilitzant el desenvolupament de la societat amb la preservació de l’entorn natural, hem estat mereixedors de la confiança dels nostres clients per a solucionar les accions derivades de la seva activitat quotidiana.

En aquest sentit, ECAFIR, S.L. també dóna servei en aspectes com la valoració de terrenys rústics i les seves instal·lacions, informes pericials, auditories ambientals, informes i projectes de diferents tipus, tots ells, relacionats en l’àmbit ambiental i agro-forestal.

Seguiment ambiental d'obres i activitats

Seguiment ambiental d’obres i activitats

Auditories ambientals

Planificació urbanística

Planificació urbanística

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Enginyeria i consultoria rural

Enginyeria i consultoria rural

Cartografia ambiental i aplicació dels SIG

Cartografia ambiental i aplicació dels SIG

Altres

Altres