En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Altres

En aquest apartat s’inclouen informes, estudis, manuals, documents, etc... que, per la seva temàtica, no corresponen exactament a cap dels serveis citats en apartats anteriors.

Entre aquests documents destacar per exemple:

  • La supervisió d’annexes d’ordenació ecològica, estètica i paisatgística, i annexes ambientals de projectes
  • La redacció d’annexes de serveis afectats i annexes d’expropiacions
  • Valoracions de danys i perjudicis
  • Informes de valoracions i béns afectats per projectes
  • Informes tècnics de compatibilitat urbanística, i informes urbanístics
  • La redacció de manuals diversos, plecs de condicions, normes tècniques...
  • Plans de gestió de residus
  • Sistemes de gestió mediambiental integrals
  • Altres estudis específics
TREBALLS
DESTACATS