En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Gestió cinegètica i piscícola

L’ordenació dels aprofitaments cinegètics és un element bàsic per conservar i millorar aquest recurs natural.

Els plans tècnics de gestió i millora cinegètica són una eina útil per aconseguir un aprofitament òptim i a llarg termini de les àrees privades de caça (APC).

L’escassetat d’espècies cinegètiques de moltes àrees del nostre país es pot resoldre mitjançant actuacions directes en el territori. Una bona planificació de les repoblacions i l’aplicació de tècniques de millora dels hàbitats poden recuperar, per a la pràctica cinegètica, les poblacions de les espècies més preuades en aquesta activitat

Una bona gestió cinegètica passa per la redacció i elaboració de:

 • Plans tècnics de gestió i millora cinegètica (PTGMC) (visita de l’APC, elaboració del PTGC i la seva tramitació)
 • Planificació de les repoblacions (elaboració de censos, elecció d’espècies a repoblar, alliberament, etc.)
 • Estudis i aplicació de tècniques de millora d’hàbitats (estudi de requeriments del medi, planificació d’actuacions, col·locació d’abeuradors i menjadores, construcció de refugis, etc.)
 • Gestió integrada de les finques cinegètiques (avaluació de l’estat cinegètic de la finca, aplicació de millores de l’hàbitat i repoblacions, seguiment de l’evolució de les poblacions, etc.)
 • Projectes de granges cinegètiques

En l'àmbit de l'ordenació dels recursos naturals cal destacar també els estudis i projectes relacionats amb la gestió piscícola, com els següents:

 • Elaboració de mapes de les conques piscícoles dels rius de Catalunya des del punt de vista del seu interès piscícola
 • Redacció de plans tècnics de gestió piscícola (PTGP)
 • Estudis de cabals ecològics a respectar en els rius de Catalunya com a conseqüència d'aprofitaments hidroelèctrics
 • Estudi d'aplicació dels anomenats cabals ecològics per a les diferents conques piscícoles de Catalunya
 • Projectes constructius d’escales de peixos als rius
 • Estudis d’habitabilitat piscícola als rius de Catalunya
 • Projectes de piscifactories
TREBALLS
DESTACATS