En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Cartografia ambiental i aplicació dels SIG

Els SIG s’han convertit en una eina de suport imprescindible donat que permeten l’anàlisi conjunt de diferents variables que es localitzen en un àmbit territorial. En el terreny de la cartografia ambiental, ECAFIR, S.L. aplica Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) en gairebé tots els estudis i projectes que realitza, ja sigui per a l'elaboració de plànols temàtics com perla integració de diferents vectors ambientals i la realització de plànols de sensibilitat ambiental.

Aquesta cartografia es realitza utilitzant tècniques de digitalització pròpies del software AUTOCAD i/o MICROSTATION, i un procés tractament de les dades espacials (principalment amb els programes informàtics ARCVIEW i MIRAMON, i tant en vectorial com en ràster).

En aquest sentit un dels principals avantatges de la utilització dels SIG és que combinen la potencialitat de la part gràfica del sistema (georeferenciada) amb una base de dades associada.

Així la cartografia ambiental generada pot ser utilitzada com a eina d’ajuda per a la gestió ambiental i urbanística, facilitant la pressa de decisions.

D’altra banda, altres de les aplicacions del SIG ArcView a l’enginyeria ambiental, són la realització automàtica de plànols de pendents i orientacions, plànols de conques visuals, imatges en relleu i simulacions 3D,...

Destacar, igualment, que mitjançant l’aplicació d’algoritmes complexes en unitats territorials també es poden elaborar plànols de risc d’inundacions, plànols de risc d’incendi, plànols  de risc d’erosió, plànols de pèrdua de sòl,...

TREBALLS
DESTACATS