En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Enginyeria i consultoria rural

En l'àmbit de la consultoria rural, ECAFIR, S.L. realitza:

 • Valoracions de finques agrícoles
 • Delimitació de finques
 • Assessorament i consultoria agrícola i ramadera
 • Revalorització de terrenys marginals
 • Altres

Les valoracions de finques agrícoles tenen per objecte fer una valoració dels seus béns, infraestructures, equipaments i terrenys, per tal de realitzar una estimació econòmica del seu valor. Aquestes valoracions solen dur-se a terme quan cal fer una expropiació, venda, etc., a causa de l'execució d’alguna obra civil (carretera, autovia...) que afecti a la finca.

En l’àmbit de l’enginyeria ECAFIR, S.L. ha redactat projectes i treballs d’assessorament de projectes en tots els àmbits com són:

Projectes de caire lúdic, recreatiu i educatiu: 

 • Projectes d’obra civil:
  • Construcció, millora, manteniment i inventaris de camins, pistes d’accés...
  • Construcció de passejos fluvials
  • Construcció d’escales de peixos en aprofitaments hidroelèctrics
  • Construcció d’abocadors, dipòsits de terres i runes, centres de tractament de residus...
  • Construcció de granges, centres d’alevinatge de peixos, etc.
  • Construcció de pistes d’esquí.
  • Construcció de carreteres, ponts...
 • Projectes de caire lúdic, recreatiu i educatiu:
  • Creació de centres d'informació i interpretació
  • Creació d'àrees d'esbarjo
  • Itineraris naturalístics
  • Circuits esportius
  • Senyalització de camins i equipaments turístics
  • Parcs de fauna...