En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Estudis d'avaluació de la mobilitat generada

Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada es desenvolupen segons la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i el seu desenvolupament a través del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la mobilitat generada, on es concreta el contingut d'aquests estudis i la seva tramitació.

L'aprovació del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, significa l'establiment de la necessitat de planificar integradament usos de sòl i mobilitat.

Aquests estudis tenen per objecte avaluar l'increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments a peu o en bicicleta.

D'altra banda, l'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

De fet, entre els principis i objectius de la Llei 9/2003 de la mobilitat no només s'esmenta la necessitat de minimitzar l'impacte ambiental de la mobilitat, sinó també de relacionar la planificació de l'ús de sòl amb l'oferta de transport públic. Més concretament, un dels objectius de l'esmentada Llei estableix que cal analitzar les polítiques de planificació i implantació d'infraestructures i serveis de transport amb criteris de sostenibilitat, així com racionalitzar l'ús de l'espai viari.

TREBALLS
DESTACATS