En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Projectes de mesures correctores

Els projectes de mesures correctores desenvolupen la correcta aplicació de les mesures correctores i preventives proposades inicialment en l’estudi d’impacte ambiental i en el seu cas, si s’ha emès la corresponent Declaració d’Impacte Ambiental, les mesures indicades en aquesta.

Els projectes de mesures correctores formen part habitualment dels projectes constructius d’obra civil, arribant al mateix nivell de detall que aquests, i han de permetre la correcta i exacta execució de les obres de restauració.

Són aspectes importants d’aquests projectes, per exemple, el disseny i detalls constructius dels apantallaments acústics i visuals, els passos de fauna, la restauració vegetal dels talussos o la integració paisatgística de les obres de fàbrica, mitjançant sembres, hidrosembres i plantacions amb espècies autòctones, instal·lació de caixes-niu, instal·lació de salvaocells en línies elèctriques, etc, entre moltes altres possibles mesures correctores.