En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Paisatgisme i jardineria

En l’àmbit de la gestió i assessorament en temes de paisatgisme i jardineria, ECAFIR, S.L. realitza contractes de col·laboració i assistència tècnica amb empreses per tal de donar un suport tècnic a aquestes en els treballs relacionats amb la jardineria:

  • elaboració de pressupostos
  • elecció d’espècies control de procedència i qualitat de planta
  • metodologia de plantació
  • seguiment de la realització de vivers
  • direcció de les obres de jardineria
  • etc...

Entre les empreses a les quals ECAFIR, S.L. ha fet assistència tècnica destaquen VILA OLÍMPICA, S.A., en ocasió dels Jocs Olímpics celebrats l’any 1992 a Barcelona, així com la realitzada en l’obra de construcció del parc temàtic PORT AVENTURA, a Vilaseca-Salou, entre d'altres.

D'altra banda, ECAFIR, S.L. realitza projectes d’enjardinament pròpiament dits, com el que s’ha fet recentment per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): Projecte executiu de recuperació mediambiental de l'espai fluvial del Llobregat a la comarca del Baix Llobregat (veure publicació a la Revista Topos -la més rellevant sobre matèria de paisatge a Europa- en el número especial sobre paisatges d'aigua, Water Landscapes, nº 81 de l'any 2012).

Un altre tipus de treballs relacionats amb el paisatgisme són els estudis d’impacte i integració paisatgística, sol·licitats en base a la legislació vigent (veure servei: Impacte ambiental).

TREBALLS
DESTACATS