En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Restauració d'activitats extractives i abocadors

Els projectes de restauració i correcció d’activitats extractives i/o abocadors contemplen els següents aspectes:

  • definició de la tipologia i classificació dels materials abocats
  • avaluació del risc de contaminació i definició de mesures correctores
  • estudi de l'estabilitat dels materials abocats
  • remodelació de la base residual per estabilització de talussos
  • definició de la clausura i de la xarxa de drenatge
  • definició dels treballs de restauració paisatgística (estesa de terres vegetals, sembra, hidrosembres, plantacions arbòries i/o arbustives amb espècies autòctones, etc.)
  • pressupost d'execució dels treballs de restauració
  • plànols de mesures correctores de les activitats extractives i/o abocadors