En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Projectes de restauració paisatgística i hidrològico-forestal

Un projecte de restauració paisatgística d’un espai degradat -ja sigui naturalment, ja sigui degut a unes obres o actuacions- consisteix en la descripció i projecte dels treballs de restauració necessaris per tal d'aconseguir:

  • una integració final de tots els elements del medi circumdant afectats per les obres a executar
  • una millora paisatgística de l'espai degradat

Entre les actuacions que es proposen cal destacar:

  • la restauració geomorfològica
  • la restauració vegetal
  • la restauració paisatgística
  • la restauració relacionada amb els usos i funcions socials

Entre d’altres actuacions es projecten la millora de les entregues dels talussos al terreny natural, la plantació de vegetació amb una funció d'estabilització dels talussos, la reposició de la vegetació afectada, sembres, hidrosembres, plantacions arbòries i/o arbustives amb espècies autòctones, plantacions lineals seguint els camins d'accés i canals, enjardinament de superfícies i zones d'accés, creació de nous elements com miradors, etc.

En aquests projectes hi juguen un paper fonamental les tècniques de creació d’imatges en 3D, les simulacions fotogràfiques de les actuacions i aplicacions del GIS ARCVIEW per a la creació de mapes de visibilitat, conques visuals, etc.

La restauració hidrològico-forestal és un dels tipus de planificació integrada del medi natural, en aquest cas amb la finalitat protectora o conservadora del sòl, basada en la regulació hídrica de les conques mitjançant diverses actuacions que van des de la reforestació, l'ordenació ramadera, o la revegetació concreta de zones erosives, fins al projecte d'obres hidràuliques de correcció (dics, canalitzacions, murs, esculleres,…), és a dir, les anomenades hidrotècnies de correcció.

TREBALLS
DESTACATS